Odpočet spotreby elektrickej energie

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 2. júla 2022 v čase od 10:00 do 11:30 hod. bude osoba na základe poverenia od SSD, a. s. vykonávať ročný fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie pre obyvateľstvo. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Distribučná spoločnosť zároveň prosí o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia, hlavne v domácnostiach kde za posledné dva roky fyzický odpočet nebol vykonaný a tiež v domácnostiach, ktoré mali dodávateľa Slovakia Energy. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD, a. s. a poverením na výkon odpočtov. V prípade karantény prosíme viditeľne označte bránu, odpočet vo vnútri domu bude v takom prípade riešený individuálne. Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok – elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané len pokiaľ budú sprístupnené (napr. odomknutá brána, žiadny voľne pobehujúci pes, atď.).