Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (115 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (99 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (83 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (95 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (89 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (135 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (188 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (85 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (94 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (99 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (93 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (97 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (143 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (82 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (99 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (109 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (99 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (123 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (123 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (132 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (126 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (104 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (123 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (121 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (91 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (233 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (173 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (189 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (100 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (132 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (134 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (135 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (126 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (108 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (135 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (117 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (115 stiahnutí) faktúry28.1.2019