Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (222 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (198 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (172 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (200 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (241 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (328 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (172 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (183 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (197 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (175 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (190 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (253 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (163 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (195 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (191 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (179 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (242 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (232 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (235 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (223 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (192 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (214 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (215 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (171 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (349 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (292 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (317 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (193 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (229 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (241 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (234 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (231 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (197 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (230 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (198 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (198 stiahnutí) faktúry28.1.2019