Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (98 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (84 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (72 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (82 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (79 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (116 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (151 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (75 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (85 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (88 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (86 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (86 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (115 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (72 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (87 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (95 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (88 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (100 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (94 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (106 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (101 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (85 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (97 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (101 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (78 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (217 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (146 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (160 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (87 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (106 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (107 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (106 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (103 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (96 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (122 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (103 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (105 stiahnutí) faktúry28.1.2019