Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (171 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (153 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (126 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (156 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (197 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (278 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (131 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (144 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (153 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (140 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (143 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (206 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (124 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (149 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (156 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (138 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (195 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (192 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (194 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (180 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (148 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (183 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (173 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (135 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (290 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (239 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (263 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (148 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (188 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (199 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (194 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (184 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (155 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (186 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (160 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (156 stiahnutí) faktúry28.1.2019