Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (196 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (178 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (149 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (175 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (218 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (305 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (149 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (164 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (173 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (155 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (165 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (231 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (143 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (171 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (174 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (156 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (217 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (212 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (211 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (196 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (171 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (192 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (193 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (151 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (322 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (268 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (294 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (167 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (207 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (215 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (210 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (200 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (172 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (204 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (175 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (174 stiahnutí) faktúry28.1.2019