Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (116 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (99 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (85 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (95 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (90 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (138 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (202 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (85 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (94 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (100 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (93 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (98 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (145 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (83 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (101 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (110 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (100 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (126 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (126 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (133 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (129 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (106 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (128 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (121 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (92 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (235 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (176 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (191 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (101 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (134 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (137 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (139 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (129 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (109 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (136 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (118 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (116 stiahnutí) faktúry28.1.2019