Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (139 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (114 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (100 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (111 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (108 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (158 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (236 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (101 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (106 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (116 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (109 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (114 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (170 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (98 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (123 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (124 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (111 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (156 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (150 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (163 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (154 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (122 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (157 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (141 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (107 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (256 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (205 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (223 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (117 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (158 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (162 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (159 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (151 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (121 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (151 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (130 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (128 stiahnutí) faktúry28.1.2019