Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (216 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (194 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (168 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (195 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (234 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (322 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (168 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (178 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (193 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (172 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (186 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (248 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (159 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (190 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (189 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (172 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (235 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (229 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (229 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (217 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (187 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (207 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (209 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (167 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (339 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (285 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (309 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (186 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (225 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (234 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (226 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (220 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (191 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (224 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (194 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (194 stiahnutí) faktúry28.1.2019