Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (146 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (121 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (107 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (118 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (114 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (168 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (244 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (108 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (116 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (124 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (118 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (120 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (179 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (104 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (131 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (132 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (117 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (163 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (158 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (171 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (161 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (127 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (162 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (150 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (114 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (263 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (211 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (228 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (125 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (166 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (169 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (169 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (158 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (128 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (162 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (137 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (135 stiahnutí) faktúry28.1.2019