Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (161 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (141 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (121 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (135 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (187 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (262 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (123 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (133 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (143 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (133 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (134 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (194 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (117 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (142 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (144 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (130 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (179 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (174 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (184 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (171 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (140 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (172 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (166 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (128 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (278 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (230 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (249 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (140 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (182 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (181 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (187 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (172 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (144 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (177 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (152 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (148 stiahnutí) faktúry28.1.2019