Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (134 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 - podrobný (110 stiahnutí) zverejňovanie18.12.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (94 stiahnutí) zmluvy16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Horný Kalník (107 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (103 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2019
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (152 stiahnutí) zverejňovanie11.12.2019
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2020 (226 stiahnutí) zverejňovanie25.11.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (95 stiahnutí) zverejňovanie11.11.2019
PrimaBanka - zmluva o účte municipálneho úveru - Univerzál (101 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy (111 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
PrimaBanka - municipálny úver - Univerzál (102 stiahnutí) zverejňovanie8.10.2019
Faktúry 09 2019 (110 stiahnutí) faktúry20.9.2019
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (161 stiahnutí) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (93 stiahnutí) zverejňovanie5.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (112 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (118 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (108 stiahnutí) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (145 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (145 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (153 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (146 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (118 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (152 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (134 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (101 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (248 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (201 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 suhlas člena (213 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (112 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (154 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (157 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 28.1.2019 (154 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (143 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (117 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (147 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (125 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Faktúry 01 2019 (125 stiahnutí) faktúry28.1.2019