Galéria

2022 – úprava obce z grantu Nadácie KIA

2017 – úprava zelene pri obecnom úrade

2017 – obnova požiarnej zbrojnice

2016 – detské ihrisko

2016 – letecké zábery