Stavebné konanie s prerokovaním

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie verejnej vyhlášky o začatí stavebného konania pre stavbu „15559 Horný Kalník – horný koniec – Rekonštrukcia 248/TS/H. Kalník a Rozšírenie NNK“ s pozvánkou na prerokovanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 03.10.2023 o 9:15 hod. na Obecnom úrade v Hornom Kalníku.

Verejná vyhláška: Stavebné konanie s prerokovaním (15 stiahnutí)

Zvýšené riziko vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2021 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2022 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 11. septembra 2023 až do odvolania.

Zvýšené riziko vzniku požiaru – oznam OR HaZZ Martin (12 stiahnutí)