Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (76 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (163 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (177 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (141 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (134 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (141 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (127 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (124 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (122 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (167 stiahnutí) zmluva12.9.2017