Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (65 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (134 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (146 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (127 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (121 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (128 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (113 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (111 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (111 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (139 stiahnutí) zmluva12.9.2017