Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (170 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (254 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (267 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (213 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (208 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (223 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (202 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (200 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (191 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (266 stiahnutí) zmluva12.9.2017