Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (70 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (147 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (159 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (132 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (127 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (134 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (118 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (116 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (116 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (149 stiahnutí) zmluva12.9.2017