Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (98 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (193 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (203 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (154 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (147 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (154 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (141 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (141 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (136 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (200 stiahnutí) zmluva12.9.2017