Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (72 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (155 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (168 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (136 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (130 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (136 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (123 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (119 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (118 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (156 stiahnutí) zmluva12.9.2017