Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (175 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (261 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (275 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (218 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (213 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (229 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (205 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (205 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (195 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (274 stiahnutí) zmluva12.9.2017