Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (149 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (234 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (248 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (193 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (191 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (204 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (184 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (179 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (171 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (245 stiahnutí) zmluva12.9.2017