Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (106 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (199 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (213 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (162 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (155 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (160 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (149 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (149 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (143 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (209 stiahnutí) zmluva12.9.2017