Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (130 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (221 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (232 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (180 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (177 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (189 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (169 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (166 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (159 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (231 stiahnutí) zmluva12.9.2017