Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (93 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (188 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (199 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (151 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (143 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (150 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (136 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (136 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (133 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (193 stiahnutí) zmluva12.9.2017