Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (117 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (209 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (222 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (168 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (165 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (167 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (157 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (156 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (149 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (220 stiahnutí) zmluva12.9.2017