Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (59 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (118 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (129 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (117 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (112 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (119 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (105 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (104 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (103 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (122 stiahnutí) zmluva12.9.2017