Náš Horný Kalník

Poštová adresa

OZ Náš Horný Kalník
Horný Kalník 39
038 02

Identifikačné údaje

IČO: 54562236

Bankové spojenie

peňažný ústav: VÚB, a. s.
IBAN: SK46 0200 0000 0047 1118 4553

Štatutárny orgán

Simona Vajdová, predseda združenia

Kontaktné údaje

e-mail: nashornykalnik@gmail.com
Facebook: Náš Horný Kalník (súkromná skupina)

Primárne ciele činnosti OZ sú najmä:

  • rozvoj obce a regiónu
  • zvýšenie kvality života obyvateľov Horného Kalníka
  • podpora kultúry, umenia, vzdelávania a športu

Občianske združenie sa bude uchádzať o granty a dotácie každoročne poskytované rôznymi firmami, nadáciami a organizáciami. Aktivity budú financované aj z vlastných zdrojov, napr. z príjmov plynúcich z organizácie kultúrnych a športových podujatí. Činnosť OZ bude vykonávaná v súlade so schválenými Stanovami.

Stanovy občianskeho združenia Náš Horný Kalník (71 stiahnutí)