Zverejňovanie 2022

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Objednávka č. 2022/07 - zneškodnenie komunálneho odpadu (1 stiahnutie) objednávky12.08.2022
Návrh VZN o prevádzkovaní cintorína (4 stiahnutia) nariadenia09.08.2022
Faktúry 2022/07 (6 stiahnutí) faktúry04.08.2022
Objednávka č. 2022/06 - oprava požiarnej striekačky (4 stiahnutia) objednávky27.07.2022
Objednávka č. 2022/05 - stavebné úpravy obecného úradu (3 stiahnutia) objednávky27.07.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzmluvy (CRZ)19.07.2022
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 (6 stiahnutí) kontrola09.07.2022
Záverečný účet za rok 2021 (7 stiahnutí) rozpočet09.07.2022
Faktúry 2022/06 (9 stiahnutí) faktúry08.07.2022
Objednávka č. 2022/04 - terénne úpravy a odvoz zeminy (7 stiahnutí) objednávky24.06.2022
Faktúry 2022/05 (16 stiahnutí) faktúry20.06.2022
Objednávka č. 2022/03 - prenájom atrakcií (16 stiahnutí) objednávky20.06.2022
Návrh Záverečného účtu za rok 2021 (29 stiahnutí) rozpočet07.06.2022
Objednávka č. 2022/02 - frézovanie pňov (26 stiahnutí) objednávky27.05.2022
Faktúry 2022/04 (23 stiahnutí) faktúry26.05.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 (29 stiahnutí) kontrola26.05.2022
Faktúry 2022/03 (16 stiahnutí) faktúry15.04.2022
Faktúry 2022/02 (10 stiahnutí) faktúry16.03.2022
Faktúry 2022/01 (9 stiahnutí) faktúry25.02.2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel na verejný prenos (18 stiahnutí) zmluvy25.02.2022
Objednávka č. 2022/01 - výrub drevín na cintoríne (21 stiahnutí) objednávky11.02.2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov (21 stiahnutí) zmluvy26.12.2021