Zverejňovanie 2022

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2022/03 (3 stiahnutia) faktúry15.04.2022
Faktúry 2022/02 (1 stiahnutie) faktúry16.03.2022
Faktúry 2022/01 (0 stiahnutí) faktúry25.02.2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel na verejný prenos (11 stiahnutí) zmluvy25.02.2022
Objednávka č. 2022/01 - výrub drevín na cintoríne (13 stiahnutí) objednávky11.02.2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov (14 stiahnutí) zmluvy26.12.2021