Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o daniach a poplatkoch (74 stiahnutí)
VZN o podmienkach držania psov (83 stiahnutí)
VZN o poplatku za rozvoj (81 stiahnutí)
VZN o prevádzkovaní cintorína (115 stiahnutí)

Zápisnice zo zasadnutí OZ

Zápisnica zo zasadnutia - 20.12.2023 (56 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 23.11.2023 (54 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 28.08.2023 (83 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 29.06.2023 (59 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 30.05.2023 (74 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 14.03.2023 (90 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 14.12.2022 (103 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 16.11.2022 (94 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 31.08.2022 (99 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 28.06.2022 (102 stiahnutí)
Zápisnica zo zasadnutia - 17.03.2022 (95 stiahnutí)

Uznesenia OZ

Uznesenia OZ - 20.12.2023 (55 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 23.11.2023 (54 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 28.08.2023 (79 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 29.06.2023 (67 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 30.05.2023 (71 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 14.03.2023 (90 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 14.12.2022 (101 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 16.11.2022 (88 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 31.08.2022 (96 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 28.06.2022 (104 stiahnutí)
Uznesenia OZ - 17.03.2022 (88 stiahnutí)

Smernice

Smernica č. 1/2023 - poplatky za služby a prenájom majetku (109 stiahnutí)

Agenda hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 (31 stiahnutí)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 (99 stiahnutí)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 (105 stiahnutí)

Záverečné účty obce

Záverečný účet za rok 2022 (58 stiahnutí)
Záverečný účet za rok 2021 (124 stiahnutí)
Záverečný účet za rok 2020 (79 stiahnutí)
Záverečný účet za rok 2019 (77 stiahnutí)

Podrobné čerpanie rozpočtu

Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2021 (86 stiahnutí)
Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2020 (81 stiahnutí)
Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2019 (90 stiahnutí)

Poplatok za rozvoj

Evidencia poplatku za rozvoj v roku 2022 (61 stiahnutí)
Evidencia poplatku za rozvoj za rok 2021 (70 stiahnutí)
Evidencia poplatku za rozvoj za rok 2020 (79 stiahnutí)

Individuálne výročné správy

Správy o audite hospodárenia