Obecný úrad

Poštová adresa

Obec Horný Kalník
Horný Kalník 39
038 02
pošta Dražkovce

Kontaktné údaje

telefón: +421 434 262 184
mobil: +421 918 787 105
e-mail: obechornykalnik@gmail.com

Úradné hodiny pre verejnosť

pondelok
utorok
streda 15:00 – 18:00
štvrtok 16:00 – 18:00
piatok 08:00 – 10:00

Fakturačné údaje

IČO: 00316687 • DIČ: 2020594763

Bankové spojenie

peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK23 5600 0000 0030 0201 3001