Obecný úrad

Adresa

Horný Kalník 39
03802
pošta Dražkovce

Telefón

043/4262184
0905 501 132
0918 787 105

E-mail

obechornykalnik@gmail.com

Stránkové dni

streda: 15,00-18,00
štvrtok: 16,00-18,00
piatok: 08,00-10,00

Bankové spojenie

číslo účtu IBAN: SK23 5600 0000 0030 0201 3001
IČO: 00316687
DIČ: 2020594763

Samospráva:

Stanislav Rohoň – starosta obce
Mária Jesenská – zástupca starostu a poslankyňa obecného zastupiteľstva
Ján Jablonský – poslanec obecného zastupiteľstva
Ľudmila Šľúchová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Ing. Ľudmila Blizniaková – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Ing. Peter Jurista – poslanec obecného zastupiteľstva