Zverejňovanie 2023

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2023/12 (0 stiahnutí) faktúry20.02.2024
Objednávka č. 2023/22 - vyhotovenie znaleckého posudku (28 stiahnutí) objednávky28.12.2023
Rozpočet na rok 2024 (EKO) (33 stiahnutí) rozpočet21.12.2023
Faktúry 2023/11 (26 stiahnutí) faktúry17.12.2023
Objednávka č. 2023/21 - stavebné úpravy úradu (28 stiahnutí) objednávky05.12.2023
VZN o daniach a poplatkoch (30 stiahnutí) nariadenia02.12.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 (MAX) (17 stiahnutí) rozpočet30.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 (EKO) (23 stiahnutí) rozpočet30.11.2023
Darovacia zmluva - pozemky pod obecnú cestuzmluvy (CRZ)30.11.2023
Faktúry 2023/10 (20 stiahnutí) faktúry26.11.2023
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 (18 stiahnutí) kontrola23.11.2023
Faktúry 2023/09 (37 stiahnutí) faktúry31.10.2023
Zmluva o zimnej údržbe komunikáciízmluvy (CRZ)31.10.2023
Objednávka č. 2023/20 - likvidácia následkov povodne (17 stiahnutí) objednávky27.10.2023
Objednávka č. 2023/19 - stavebné úpravy úradu (18 stiahnutí) objednávky27.10.2023
Objednávka č. 2023/18 - stavebné úpravy úradu (16 stiahnutí) objednávky27.10.2023
Návrh VZN o daniach a poplatkoch (36 stiahnutí) nariadenia26.10.2023
Objednávka č. 2023/17 - vývoz komunálneho odpadu (12 stiahnutí) objednávky29.09.2023
Faktúry 2023/08 (38 stiahnutí) faktúry28.09.2023
Objednávka č. 2023/16 - dodávka reklamných predmetov (11 stiahnutí) objednávky20.09.2023
Objednávka č. 2023/15 - dodávka stolových kalendárov (12 stiahnutí) objednávky20.09.2023
Verejná vyhláška: Stavebné konanie s prerokovaním (58 stiahnutí) oznamy16.09.2023
Objednávka č. 2023/14 - zneškodnenie komunálneho odpadu (58 stiahnutí) objednávky01.09.2023
Faktúry 2023/07 (49 stiahnutí) faktúry31.08.2023
VZN o podmienkach držania psov (57 stiahnutí) nariadenia29.08.2023
VZN o poplatku za rozvoj (56 stiahnutí) nariadenia29.08.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou - PSL pre LC Kantor (47 stiahnutí) oznamy08.08.2023
Návrh VZN o podmienkach držania psov (49 stiahnutí) nariadenia07.08.2023
Návrh VZN o poplatku za rozvoj (50 stiahnutí) nariadenia07.08.2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadomzmluvy (CRZ)25.07.2023
Faktúry 2023/06 (48 stiahnutí) faktúry12.07.2023
Faktúry 2023/05 (48 stiahnutí) faktúry12.07.2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenazmluvy (CRZ)10.07.2023
Objednávka č. 2023/13 - oprava povrchu miestnych komunikácií (38 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Objednávka č. 2023/12 - oprava krajnice miestnej komunikácie (34 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Objednávka č. 2023/11 - oprava vodovodnej prípojky (28 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Záverečný účet za rok 2022 (36 stiahnutí) rozpočet06.07.2023
Objednávka č. 2023/10 - dodávka drte na sanáciu povodní (29 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Objednávka č. 2023/09 - prenájom detských atrakcií (34 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Návrh Záverečného účtu za rok 2022 (60 stiahnutí) rozpočet11.06.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou - návrh PSL pre LC Kantor (44 stiahnutí) oznamy02.06.2023
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 (57 stiahnutí) kontrola30.05.2023
Objednávka č. 2023/08 - dodávka vybavenia pre DHZ (55 stiahnutí) objednávky25.05.2023
Faktúry 2023/04 (60 stiahnutí) faktúry13.05.2023
Verejná vyhláška: Územné konanie s prerokovaním (52 stiahnutí) oznamy03.05.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzmluvy (CRZ)03.05.2023
Faktúry 2023/03 (60 stiahnutí) faktúry06.04.2023
Objednávka č. 2023/07 - rámovanie obrazu (60 stiahnutí) objednávky06.04.2023
Objednávka č. 2023/06 - dodávka a montáž nábytku (58 stiahnutí) objednávky06.04.2023
Objednávka č. 2023/05 - kancelárske stoličky (65 stiahnutí) objednávky01.04.2023
Faktúry 2023/02 (68 stiahnutí) faktúry21.03.2023
Smernica č. 1/2023 - poplatky za služby a prenájom majetku (81 stiahnutí) smernice19.03.2023
Faktúry 2023/01 (53 stiahnutí) faktúry09.03.2023
Objednávka č. 2023/04 - orezávanie stromov (69 stiahnutí) objednávky02.03.2023
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárstvozmluvy (CRZ)04.02.2023
Darovacia zmluva - tabletový počítačzmluvy (CRZ)28.01.2023
Objednávka č. 2023/03 - exteriérové vlajky (50 stiahnutí) objednávky16.01.2023
Objednávka č. 2023/02 - práca mechanizmu (47 stiahnutí) objednávky16.01.2023
Objednávka č. 2023/01 - kancelárske stoličky (52 stiahnutí) objednávky05.01.2023