Zverejňovanie 2023

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2023/08 (2 stiahnutia) faktúry28.09.2023
Verejná vyhláška: Stavebné konanie s prerokovaním (13 stiahnutí) oznamy16.09.2023
Objednávka č. 2023/14 - zneškodnenie komunálneho odpadu (5 stiahnutí) objednávky01.09.2023
Faktúry 2023/07 (14 stiahnutí) faktúry31.08.2023
VZN o podmienkach držania psov (13 stiahnutí) nariadenia29.08.2023
VZN o poplatku za rozvoj (14 stiahnutí) nariadenia29.08.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou - PSL pre LC Kantor (25 stiahnutí) oznamy08.08.2023
Návrh VZN o podmienkach držania psov (17 stiahnutí) nariadenia07.08.2023
Návrh VZN o poplatku za rozvoj (23 stiahnutí) nariadenia07.08.2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadomzmluvy (CRZ)25.07.2023
Faktúry 2023/06 (24 stiahnutí) faktúry12.07.2023
Faktúry 2023/05 (24 stiahnutí) faktúry12.07.2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenazmluvy (CRZ)10.07.2023
Objednávka č. 2023/13 - oprava povrchu miestnych komunikácií (16 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Objednávka č. 2023/12 - oprava krajnice miestnej komunikácie (12 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Objednávka č. 2023/11 - oprava vodovodnej prípojky (10 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Záverečný účet za rok 2022 (8 stiahnutí) rozpočet06.07.2023
Objednávka č. 2023/10 - dodávka drte na sanáciu povodní (9 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Objednávka č. 2023/09 - prenájom detských atrakcií (9 stiahnutí) objednávky06.07.2023
Návrh Záverečného účtu za rok 2022 (33 stiahnutí) rozpočet11.06.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou - návrh PSL pre LC Kantor (20 stiahnutí) oznamy02.06.2023
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 (26 stiahnutí) kontrola30.05.2023
Objednávka č. 2023/08 - dodávka vybavenia pre DHZ (32 stiahnutí) objednávky25.05.2023
Faktúry 2023/04 (37 stiahnutí) faktúry13.05.2023
Verejná vyhláška: Územné konanie s prerokovaním (30 stiahnutí) oznamy03.05.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzmluvy (CRZ)03.05.2023
Faktúry 2023/03 (39 stiahnutí) faktúry06.04.2023
Objednávka č. 2023/07 - rámovanie obrazu (34 stiahnutí) objednávky06.04.2023
Objednávka č. 2023/06 - dodávka a montáž nábytku (33 stiahnutí) objednávky06.04.2023
Objednávka č. 2023/05 - kancelárske stoličky (38 stiahnutí) objednávky01.04.2023
Faktúry 2023/02 (44 stiahnutí) faktúry21.03.2023
Smernica č. 1/2023 - poplatky za služby a prenájom majetku (52 stiahnutí) smernice19.03.2023
Faktúry 2023/01 (29 stiahnutí) faktúry09.03.2023
Objednávka č. 2023/04 - orezávanie stromov (44 stiahnutí) objednávky02.03.2023
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárstvozmluvy (CRZ)04.02.2023
Darovacia zmluva - tabletový počítačzmluvy (CRZ)28.01.2023
Objednávka č. 2023/03 - exteriérové vlajky (30 stiahnutí) objednávky16.01.2023
Objednávka č. 2023/02 - práca mechanizmu (28 stiahnutí) objednávky16.01.2023
Objednávka č. 2023/01 - kancelárske stoličky (32 stiahnutí) objednávky05.01.2023