Komunálne voľby: obvod a počet poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Kalníku podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 15/2022 [1] zo dňa 28. júna 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Hornom Kalníku bude mať v nasledujúcom volebnom období celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.