Zverejňovanie 2020

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2020/12 (107 stiahnutí) zverejňovanie-faktury31.12.2020
Smernica č.1 o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník (171 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2020
Faktúry 2020/11 (160 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry17.12.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2021 – 2023 (158 stiahnutí) zverejňovanie1.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 (154 stiahnutí) zverejňovanie1.12.2020
Faktúry 2020/10 (149 stiahnutí) zverejňovanie27.11.2020
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (127 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry27.11.2020
Návrh-Smernica č. o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník (188 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (149 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (118 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
Faktúry 2020/9 (147 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.11.2020
Kúpna zmluva - Rajčan (149 stiahnutí) kúpna zmluva28.9.2020
Faktúry 2020/8 (156 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry22.9.2020
Faktúry 2020/7 (175 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry22.9.2020
Faktúry 2020/6 (187 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/5 (187 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/4 (180 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/3 (170 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/2 (176 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/1 (174 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2019 (172 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2020
Zmluva za poradenské služby - Agroeduka občianske združenie Ing. Milan Michalička (162 stiahnutí) zverejňovanie - zmluvy13.6.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Kalník (195 stiahnutí) zverejňovanie25.5.2020
Zmluva o dielo Teracom - obnova miestnej komunikácie v obci Horný Kalník (152 stiahnutí) zverejňovanie12.5.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (155 stiahnutí) zverejňovanie20.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 11 decembra 2019. (195 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 5. februára 2020. (214 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (162 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
TURVOD - Aktuálna situácia spojená so šírením koronavírusu / COVID-19 / (173 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Harmonogram vývozu odpadu pre Horný Kalník na rok 2020 (156 stiahnutí) zverejňovanie1.1.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (216 stiahnutí) zverejňovanie31.1.2020