Zverejňovanie 2020

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2020/12 (74 stiahnutí) zverejňovanie-faktury31.12.2020
Smernica č.1 o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník (129 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2020
Faktúry 2020/11 (103 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry17.12.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2021 – 2023 (113 stiahnutí) zverejňovanie1.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 (109 stiahnutí) zverejňovanie1.12.2020
Faktúry 2020/10 (100 stiahnutí) zverejňovanie27.11.2020
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (76 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry27.11.2020
Návrh-Smernica č. o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník (144 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (103 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (72 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
Faktúry 2020/9 (105 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.11.2020
Kúpna zmluva - Rajčan (104 stiahnutí) kúpna zmluva28.9.2020
Faktúry 2020/8 (114 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry22.9.2020
Faktúry 2020/7 (128 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry22.9.2020
Faktúry 2020/6 (146 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/5 (146 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/4 (137 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/3 (126 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/2 (129 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/1 (132 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2019 (127 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2020
Zmluva za poradenské služby - Agroeduka občianske združenie Ing. Milan Michalička (116 stiahnutí) zverejňovanie - zmluvy13.6.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Kalník (149 stiahnutí) zverejňovanie25.5.2020
Zmluva o dielo Teracom - obnova miestnej komunikácie v obci Horný Kalník (110 stiahnutí) zverejňovanie12.5.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (117 stiahnutí) zverejňovanie20.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 11 decembra 2019. (150 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 5. februára 2020. (166 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (121 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
TURVOD - Aktuálna situácia spojená so šírením koronavírusu / COVID-19 / (128 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Harmonogram vývozu odpadu pre Horný Kalník na rok 2020 (112 stiahnutí) zverejňovanie1.1.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (161 stiahnutí) zverejňovanie31.1.2020