Zverejňovanie 2020

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2020/12 (56 stiahnutí) zverejňovanie-faktury31.12.2020
Smernica č.1 o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník (113 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (82 stiahnutí) zverejňovanie16.12.2020
Faktúry 2020/11 (86 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry17.12.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2021 – 2023 (90 stiahnutí) zverejňovanie1.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 (90 stiahnutí) zverejňovanie1.12.2020
Faktúry 2020/10 (81 stiahnutí) zverejňovanie27.11.2020
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (54 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry27.11.2020
Návrh-Smernica č. o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník (128 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (78 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (53 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
Faktúry 2020/9 (84 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.11.2020
Kúpna zmluva - Rajčan (85 stiahnutí) kúpna zmluva28.9.2020
Faktúry 2020/8 (93 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry22.9.2020
Faktúry 2020/7 (107 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry22.9.2020
Faktúry 2020/6 (130 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/5 (124 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/4 (118 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/3 (112 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/2 (106 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/1 (113 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2019 (104 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2020
Zmluva za poradenské služby - Agroeduka občianske združenie Ing. Milan Michalička (92 stiahnutí) zverejňovanie - zmluvy13.6.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Kalník (127 stiahnutí) zverejňovanie25.5.2020
Zmluva o dielo Teracom - obnova miestnej komunikácie v obci Horný Kalník (81 stiahnutí) zverejňovanie12.5.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (95 stiahnutí) zverejňovanie20.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 11 decembra 2019. (131 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 5. februára 2020. (142 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (102 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
TURVOD - Aktuálna situácia spojená so šírením koronavírusu / COVID-19 / (109 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Harmonogram vývozu odpadu pre Horný Kalník na rok 2020 (93 stiahnutí) zverejňovanie1.1.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (139 stiahnutí) zverejňovanie31.1.2020