Zverejňovanie 2021

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Ing. Jozef Adamkovič (0 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2021 (1 stiahnutie) zverejňovanie12.4.2021
príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA (0 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (1 stiahnutie) zverejňovanie12.4.2021
Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Kalník č. 1/2021 (0 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Faktúry 2021/03 (0 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/02 (1 stiahnutie) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/01 (0 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce HORNÝ KALNÍK (13 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (5 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (8 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
C.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky (7 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (5 stiahnutí) zverejňovanie16.3.2021
Odberné miesta - testovanie na Covid 19 - od 18.1. do 26.01 (24 stiahnutí) zverejňovanie18.1.2021