Zverejňovanie 2021

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Objednávky zaevidované v IS URBIS v účtovnom období 2021 (2 stiahnutia) zverejňovanie26.11.2021
Zmluva o dielo - poľnohospodárske družstvo Sklabiňa (1 stiahnutie) zverejňovanie23.11.2021
Faktúry 2021/10 (4 stiahnutia) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/09 (3 stiahnutia) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/08 (4 stiahnutia) faktúry7.11.2021
Faktúry 2021/07 (24 stiahnutí) faktúry26.8.2021
Faktúry 2021/06 (16 stiahnutí) faktúry26.8.2021
Faktúry 2021/05 (23 stiahnutí) faktúry9.6.2021
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2020 (25 stiahnutí) zverejňovanie2.6.2021
Faktúry 2021/04 (24 stiahnutí) faktúry24.5.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (16 stiahnutí) zverejňovanie14.5.2021
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Ing. Jozef Adamkovič (20 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2021 (28 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA (35 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (34 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Faktúry 2021/03 (28 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/02 (26 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/01 (24 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce HORNÝ KALNÍK (36 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (38 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (36 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
C.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky (32 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (22 stiahnutí) zverejňovanie16.3.2021
Odberné miesta - testovanie na Covid 19 - od 18.1. do 26.01 (40 stiahnutí) zverejňovanie18.1.2021