Zverejňovanie 2021

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2021/07 (4 stiahnutia) faktúry26.8.2021
Faktúry 2021/06 (3 stiahnutia) faktúry26.8.2021
Faktúry 2021/05 (13 stiahnutí) faktúry9.6.2021
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2020 (18 stiahnutí) zverejňovanie2.6.2021
Faktúry 2021/04 (16 stiahnutí) faktúry24.5.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (10 stiahnutí) zverejňovanie14.5.2021
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Ing. Jozef Adamkovič (15 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2021 (20 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA (23 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (23 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Faktúry 2021/03 (19 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/02 (18 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/01 (16 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce HORNÝ KALNÍK (30 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (26 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (26 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
C.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky (24 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (17 stiahnutí) zverejňovanie16.3.2021
Odberné miesta - testovanie na Covid 19 - od 18.1. do 26.01 (33 stiahnutí) zverejňovanie18.1.2021