Zverejňovanie 2021

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2021/05 (2 stiahnutia) faktúry9.6.2021
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2020 (2 stiahnutia) zverejňovanie2.6.2021
Faktúry 2021/04 (3 stiahnutia) faktúry24.5.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (2 stiahnutia) zverejňovanie14.5.2021
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Ing. Jozef Adamkovič (7 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2021 (7 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA (11 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (14 stiahnutí) zverejňovanie12.4.2021
Faktúry 2021/03 (7 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/02 (8 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Faktúry 2021/01 (6 stiahnutí) faktúry7.4.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Územného plánu obce HORNÝ KALNÍK (22 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu obce Horný Kalník (13 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (15 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
C.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky (15 stiahnutí) zverejňovanie18.3.2021
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke (10 stiahnutí) zverejňovanie16.3.2021
Odberné miesta - testovanie na Covid 19 - od 18.1. do 26.01 (27 stiahnutí) zverejňovanie18.1.2021