Územný plán

 • Záverečné stanovisko - územný plán (177 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 31.5.2019

 • Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (190 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 4.3.2019

 • VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (140 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 4.3.2019

 • OZNAM - Návrh územného plánu (216 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • Územný plán obce HORNÝ KALNÍK - NÁVRH (229 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (158 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VÝKRES VYHODNOTENIA DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV (178 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (149 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (153 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS (231 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA - KATASTRÁLNE ÚZEMIE, (205 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • UP širšie vzťahy 2018 (174 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018