Koronavírus COVID 19

Dobrý deň,
v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné ich informovať, aby kontaktovali políciu č. 158.

Prosíme, aby ste vašich občanov upozornili na tieto praktiky prostredníctvom obecného/mestského rozhlasu, prípadne upozornenie uverejnili aj na vašich internetových stránkach/fb.

Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť aj na Informačnú kanceláriu v Žiline v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v čase osobnej prítomnosti zamestnancov), telefonicky (041/511 74 25) alebo prostredníctvom LiveChatu na www.prevenciakriminality.sk.

Ďakujeme, s pozdravom

Bc. Veronika Kozárcová

Koordinátor na regionálnej úrovni Žilina

Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Okresný úrad Žilina

Janka Kráľa 4

010 01 Žilina

20. 3. 2020 – Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

Vyhlásenie MS na území SR

Usmernenie MV SR pre obce – koronavírus

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020(1)

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

prikaz_koronavirus_vyroba

oznam_koronavírus

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník

P O Z V Á N K A
Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ôsme riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra ( streda )/ 2019 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník (65 stiahnutí)

Zasadnutie

                                      OBEC HORNÝ KALNÍK

   Adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č. 39, 038 02 Dražkovce

                                                 P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                       z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník, ktoré sa uskutoční dňa  29. apríla/ pondelok/ 2019  o 17.00 hod v zasadacej miestnosti kultúrneho domu Horný Kalník

Program zasadnutia

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola uznesení
  6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
  7. Schválenie odmien na rok 2019
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr