Covid 19 – som zodpovedný

Dobrý deň,

Na základe odporúčania nadriadených orgánov Vám dávame do pozornosti web stránku na ktorej sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu.

www.somzodpovedny.sk


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 678
z 22. októbra 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - obmedzenie pohybu (239 stiahnutí)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 665
z 18. októbra 2020
k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva
na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19
v čase núdzového stavu.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - celoštátne testovanie (230 stiahnutí)