Odpočet spotreby elektriny

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 04.07.2024 v čase od 12:00 do 15:30 hod. bude poverený pracovník Stredoslovenskej distribučnej vykonávať ročný odpočet spotreby elektriny na odberných miestach v rámci obce vrátane kontroly elektromerov. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom „odpočtár“ s logom SSD a na požiadanie je povinná preukázať sa poverením na výkon odpočtov.