Stavebné konanie s prerokovaním

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie verejnej vyhlášky o začatí stavebného konania pre stavbu „15559 Horný Kalník – horný koniec – Rekonštrukcia 248/TS/H. Kalník a Rozšírenie NNK“ s pozvánkou na prerokovanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 03.10.2023 o 9:15 hod. na Obecnom úrade v Hornom Kalníku.

Verejná vyhláška: Stavebné konanie s prerokovaním (81 stiahnutí)