Územné konanie s prerokovaním

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie verejnej vyhlášky o začatí územného konania s pozvánkou na prerokovanie návrhu o vydaní povolenia na umiestnenie stavby „15559 Horný Kalník – horný koniec – Rekonštrukcia 248/TS/H. Kalník a Rozšírenie NNK“, ktoré sa uskutoční 30.05.2023 o 9:10 hod. na Obecnom úrade v Hornom Kalníku.

Verejná vyhláška: Územné konanie s prerokovaním (68 stiahnutí)