SODB 2021 – výsledky pre Horný Kalník

Obecný úrad dáva do pozornosti vybrané údaje z dátového produktu MOJA OBEC, ktoré na základe SODB 2021 poskytuje Štatistický úrad SR a slúžia pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ako aj návštevníkov obce.

odkaz na oficiálnu stránku SODB 2021