Založenie OZ Náš Horný Kalník

Obecný úrad oznamuje, že na základe iniciatívy občanov dňa 3.5.2022 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo nové občianske združenie s názvom Náš Horný Kalník. Primárnym cieľom je rozvoj obce a zvyšovanie kvality života obyvateľov Horného Kalníka, informácie o činnosti OZ budú priebežne zverejňované v samostatnej sekcii obecnej stránky.