Grant Nadácie KIA: Dobrovoľníctvo 2022 – Zelené komunity

V roku 2022 sa obec prostredníctvom DHZ zapojila do zamestnaneckého grantového programu DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity v Nadácii KIA. V rámci projektu boli zakúpené cyklostojany, ktoré budú slúžiť pri detskom ihrisku, pred obecným úradom a pri miestnom cintoríne. Prostredníctvom grantu sa podarilo obstarať aj dreviny a materiál potrebný na zrevitalizovanie zanedbaného svahu pri vstupe do areálu poľnohospodárskeho družstva. Dreviny a kríky pomohli zasadiť dobrovoľníci v sobotu 18. júna 2022. Občanom budú navyše pri všetkých akciách v obci slúžiť aj 2 nové lavicové sety, ktoré mali možnosť prvýkrát otestovať počas osláv Dňa rodiny v areáli KD v Hornom Kalníku.

Celková hodnota grantu z Nadácie KIA bola 1 916,95 €. Ďakujeme.