Návrh rozpočtu na rok 2024

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu rozpočtu obce na rok 2024 v členení na hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie (verzia EKO), ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Pre účely pripomienkového konania je k dispozícii aj návrh bežného rozpočtu v podrobnom členení na podpoložky (verzia MAX). Pripomienky je potrebné doručiť do 12.12.2023 do 15:00 hod. na adresu obechornykalnik@gmail.com.

Návrh rozpočtu na rok 2024 (EKO) (23 stiahnutí)
Návrh rozpočtu na rok 2024 (MAX) (17 stiahnutí)