Úhrada daní a poplatkov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v prípade rozhodnutí pre daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad s rovnakým číslom je možné bezhotovostnú platbu realizovať jednou sumou, nie je potrebné uhrádzať každé osobitne.