Informácie o Referende 2023

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informácie o rozhodnutí prezidentky SR č. 362/2022 Z. z., ktorým sa na základe petície občanov na 21.01.2023 vyhlasuje referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR, dôležité informácie pre voliča a podrobnosti o organizačno-technickom zabezpečení referenda.

všeobecné informácie o Referende 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 v členení na hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie (verzia EKO), ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Pre účely pripomienkového konania je k dispozícii aj návrh bežného rozpočtu v podrobnom členení na podpoložky (verzia MAX). Pripomienky je potrebné doručiť do 09.12.2022 do 12:00 hod. na adresu obechornykalnik@gmail.com.

Návrh rozpočtu na rok 2023 (EKO) (32 stiahnutí)
Návrh rozpočtu na rok 2023 (MAX) (35 stiahnutí)