Naša zeleň

Aj tento rok sme sa rozhodli v našej malej obci Horný Kalník zapojiť do zamestnaneckého grantového programu Nadácie VÚB. Z celého Slovenska zaslalo svoje návrhy 213 organizácií. Vybraných bolo 35 návrhov a my patríme medzi úspešných žiadateľov. Projekt má názov NAŠA ZELEŇ a jeho náplňou je výsadba zelene v areáli pri kultúrnom dome v Hornom Kalníku. Od roku 2016 sme sa postupne zamerali na vytvorenie a zveľadenie areálu pre občanov, postupne sme vybudovali dva oddychové altánky, zrekonštruovali oplotenie, nové tanečné kolo, vysadili trávnik. Na projekte sme aktívne začali pracovať v apríli. Projekt sme odštartovali výberom medzi dodávateľmi zelene a následne sme zorganizovali 1.5. 2018 dobrovoľnícku komunitnú brigádu, na ktorej sa zúčastnili všetky vekové generácie našich obyvateľov. Vďaka ich manuálnej pomoci a finančnej podpore Nadácie VÚB sme spoločne dotvorili náš oddychovo-kultúrny areál. Veríme, že občania sa tu budú radi stretávať a nájdu si priestor pre trávenie svojho voľného času.
Ing.Ľudmila Blizniaková
Poslankyňa OZ