Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (51 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (115 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (125 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (115 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (110 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (117 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (104 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (102 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (101 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (119 stiahnutí) zmluva12.9.2017