Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (36 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (96 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (105 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (99 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (95 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (101 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (90 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (87 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (86 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (98 stiahnutí) zmluva12.9.2017