Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (46 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (109 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (119 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (110 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (105 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (112 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (100 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (98 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (96 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (113 stiahnutí) zmluva12.9.2017