Zverejňovanie 2017

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva o dielo - Obnova kultúrneho domu v obci Horný Kalník (43 stiahnutí) zverejňovanie30.11.2017
Kúpna zmluva Jablonský (105 stiahnutí) zmluva28.11.2017
Kúpna zmluva Košík (114 stiahnutí) zmluva28.11.2017
FA NPPC 16.10.2017 (107 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Orange 10.9.2017 (102 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA TTC Metal (108 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Flordecor 26.9.2017 (97 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA Chéque 29.9.2017 (95 stiahnutí) faktúra22.10.2017
FA U Jandú 20.9.2017 (92 stiahnutí) faktúra22.10.2017
Kúpna zmluva Šmalo (110 stiahnutí) zmluva12.9.2017