Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Naša zeleň

Aj tento rok sme sa rozhodli v našej malej obci Horný Kalník zapojiť do zamestnaneckého grantového programu Nadácie VÚB. Z celého Slovenska zaslalo svoje návrhy 213 organizácií. Vybraných bolo 35 návrhov a my patríme medzi úspešných žiadateľov. Projekt má názov NAŠA ZELEŇ a jeho náplňou je výsadba zelene v areáli pri kultúrnom dome v Hornom Kalníku. Od roku 2016 sme sa postupne zamerali na vytvorenie a zveľadenie areálu pre občanov, postupne sme vybudovali dva oddychové altánky, zrekonštruovali oplotenie, nové tanečné kolo, vysadili trávnik. Na projekte sme aktívne začali pracovať v apríli. Projekt sme odštartovali výberom medzi dodávateľmi zelene a následne sme zorganizovali 1.5. 2018 dobrovoľnícku komunitnú brigádu, na ktorej sa zúčastnili všetky vekové generácie našich obyvateľov. Vďaka ich manuálnej pomoci a finančnej podpore Nadácie VÚB sme spoločne dotvorili náš oddychovo-kultúrny areál. Veríme, že občania sa tu budú radi stretávať a nájdu si priestor pre trávenie svojho voľného času.
Ing.Ľudmila Blizniaková
Poslankyňa OZ


Deň rodiny

Pozývame vás na deň rodiny, ktorý sa uskutoční 2.6.2018 v areali kultúrneho domu Horný Kalník.