Územný plán obce HORNÝ KALNÍK

Územný plán obce Horný Kalník je spracovaný na základe objednávky od obce. Cieľom procesu
obstarania a spracovania ÚPD je vypracovať pre obec územný plán (ďalej len ÚPN-O), ktorý určí základnú
koncepciu priestorového usporiadania a funkčného členenia územia tak, aby po jeho schválení všetky
funkčné zložky v území boli vo vzájomnej koordinácii pri zachovaní kultúrno-historických a krajinných hodnôt
a v konečnom dôsledku priniesli vyšší životný štandard obyvateľom obce.

  1. OZNAM - Návrh územného plánu (22 stiahnutí)
  2. Pokračovať v čítaní „Územný plán obce HORNÝ KALNÍK“

Naša zeleň

Aj tento rok sme sa rozhodli v našej malej obci Horný Kalník zapojiť do zamestnaneckého grantového programu Nadácie VÚB. Z celého Slovenska zaslalo svoje návrhy 213 organizácií. Vybraných bolo 35 návrhov a my patríme medzi úspešných žiadateľov. Projekt má názov NAŠA ZELEŇ a jeho náplňou je výsadba zelene v areáli pri kultúrnom dome v Hornom Kalníku. Od roku 2016 sme sa postupne zamerali na vytvorenie a zveľadenie areálu pre občanov, postupne sme vybudovali dva oddychové altánky, zrekonštruovali oplotenie, nové tanečné kolo, vysadili trávnik. Na projekte sme aktívne začali pracovať v apríli. Projekt sme odštartovali výberom medzi dodávateľmi zelene a následne sme zorganizovali 1.5. 2018 dobrovoľnícku komunitnú brigádu, na ktorej sa zúčastnili všetky vekové generácie našich obyvateľov. Vďaka ich manuálnej pomoci a finančnej podpore Nadácie VÚB sme spoločne dotvorili náš oddychovo-kultúrny areál. Veríme, že občania sa tu budú radi stretávať a nájdu si priestor pre trávenie svojho voľného času.
Ing.Ľudmila Blizniaková
Poslankyňa OZ


Deň rodiny

Pozývame vás na deň rodiny, ktorý sa uskutoční 2.6.2018 v areali kultúrneho domu Horný Kalník.