Odvolanie zvýšeného rizika vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2021 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2022 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 6. júla 2022.

Komunálne voľby: obvod a počet poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Kalníku podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 15/2022 [1] zo dňa 28. júna 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Hornom Kalníku bude mať v nasledujúcom volebnom období celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Odpočet spotreby elektrickej energie

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 2. júla 2022 v čase od 10:00 do 11:30 hod. bude osoba na základe poverenia od SSD, a. s. vykonávať ročný fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie pre obyvateľstvo. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Distribučná spoločnosť zároveň prosí o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia, hlavne v domácnostiach kde za posledné dva roky fyzický odpočet nebol vykonaný a tiež v domácnostiach, ktoré mali dodávateľa Slovakia Energy. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD, a. s. a poverením na výkon odpočtov. V prípade karantény prosíme viditeľne označte bránu, odpočet vo vnútri domu bude v takom prípade riešený individuálne. Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok – elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané len pokiaľ budú sprístupnené (napr. odomknutá brána, žiadny voľne pobehujúci pes, atď.).

Zvýšené riziko vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2021 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2022 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 26. júna 2022 až do odvolania.

Zvýšené riziko vzniku požiaru - oznam OR HaZZ Martin (59 stiahnutí)