Obnova zvonice

Zvoníme znova

Od roku 1926 sa v našej obci nachádza požiarna zbrojnica , ktorá do dnes slúži dobrovoľnému hasičskému zboru na uskladnenie svojich pomôcok. Budova má bohatú kultúrnu históriu a nejeden z našich starších občanov spomína na svadby, zábavy či premietanie filmov a iné udalosti, ktoré sa tam konali. Po rokoch si však zub času zobral svoju daň a tiež potrebuje rekonštrukciu. V prvom rade sme sa zamerali na opravu strechy, ktorá bola v dezolátnom stave.  V rámci objektu je urobené pod strechou miesto pre historický zvon, ktorý má naša obec od roku 1789. Zvon však musel byť pre nevyhovujúci stav strechy zvesený. Keďže sme si určili ako jeden z cieľov pre rok 2016 rekonštrukciu budovy, začali sme zisťovať akým spôsobom by sme mohli na to získať finančné prostriedky. Zapojili sme sa do grantovej výzvy Nadácie Kia Motors Slovakia a z celkového počtu 139 projektov sme boli medzi 38 víťaznými. Vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia sme dostali peniaze, za ktoré sa nám podarilo zrekonštruovať strechu a dostať zvon na pôvodné miesto. Následne chceme ďalej pokračovať v rekonštrukcii. Dobrovoľníci z DHZ HK pokračujú s obkopávaním budovy a izoláciou základov.

Ing. Ľudmila Blizniaková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva

Galéria