Návrh rozpočtu na rok 2024

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu rozpočtu obce na rok 2024 v členení na hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie (verzia EKO), ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Pre účely pripomienkového konania je k dispozícii aj návrh bežného rozpočtu v podrobnom členení na podpoložky (verzia MAX). Pripomienky je potrebné doručiť do 12.12.2023 do 15:00 hod. na adresu obechornykalnik@gmail.com.

Návrh rozpočtu na rok 2024 (EKO) (56 stiahnutí)
Návrh rozpočtu na rok 2024 (MAX) (49 stiahnutí)

Návrh rozpočtu na rok 2023

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 v členení na hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie (verzia EKO), ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Pre účely pripomienkového konania je k dispozícii aj návrh bežného rozpočtu v podrobnom členení na podpoložky (verzia MAX). Pripomienky je potrebné doručiť do 09.12.2022 do 12:00 hod. na adresu obechornykalnik@gmail.com.

Návrh rozpočtu na rok 2023 (EKO) (91 stiahnutí)
Návrh rozpočtu na rok 2023 (MAX) (92 stiahnutí)