Územný plán

 • Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (30 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 4.3.2019

 • VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (16 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 4.3.2019

 • OZNAM - Návrh územného plánu (100 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • Územný plán obce HORNÝ KALNÍK - NÁVRH (91 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • ZÁVÄZNÁ ČASŤ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - SCHÉMA (56 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VÝKRES VYHODNOTENIA DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV (50 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (49 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA (55 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS (100 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA - KATASTRÁLNE ÚZEMIE, (96 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018

 • UP širšie vzťahy 2018 (65 stiahnutí) .pdf
 • zverejnené 7.11.2018