Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností 26.8.2019 (3 stiahnutia) zverejňovanie26.8.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (6 stiahnutí) zverejňovanie1.8.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (10 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Faktúry 07 2019 (3 stiahnutia) faktúry16.7.2019
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa: 26.júna 2019. (8 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
ZÁPISNICA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného 26. júna 2019 (6 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2019
Plán kontrol na rok 2019 (19 stiahnutí) zverejňovanie19.6.2019
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2018 (19 stiahnutí) zverejňovanie7.6.2019
Faktúry 06 2019 (12 stiahnutí) faktúry1.6.2019
Zápisnica 29.4.2019 (14 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (15 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (10 stiahnutí) faktúry14.5.2019
volby 2019 suhlas člena (33 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (23 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (48 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (17 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (23 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (23 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (20 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (34 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (27 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Uznesenie 28.1.2019 (18 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (22 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Faktúry 01 2019 (26 stiahnutí) faktúry28.1.2019