Zverejňovanie 2019

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zápisnica 29.4.2019 (0 stiahnutí) zápisnica20.5.2019
Uznesenie 29.4.2019 (0 stiahnutí) uznesenie20.5.2019
Faktúry 05 2019 (1 stiahnutie) faktúry14.5.2019
volby 2019 suhlas člena (6 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 poverenie a oboznámenie člena (4 stiahnutia) zverejňovanie2.5.2019
volby 2019 splnenie informačnej povinnosti (8 stiahnutí) zverejňovanie2.5.2019
Faktúry 04 2019 (7 stiahnutí) faktúry10.4.2019
Zápisnica 14.3.2019 (8 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Uznesenie 14.3.2019 (8 stiahnutí) zverejňovanie14.3.2019
Zabezpečenie priebehu volieb - BROS.pdf (13 stiahnutí) oznam5.3.2019
Faktúry 02 2019 (17 stiahnutí) faktúry14.2.2019
Zmluva PrimaBanka (17 stiahnutí) zmluvy31.1.2019
Uznesenie 28.1.2019 (2 stiahnutia) zverejňovanie28.1.2019
Zápisnica 28.1.2019 (5 stiahnutí) zverejňovanie28.1.2019
Faktúry 01 2019 (18 stiahnutí) faktúry28.1.2019