Zverejňovanie 2020

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Návrh-Smernica č. o poplatkoch za odplatné úkony a služby a výške úhrad za prenájom majetku obce Horný Kalník (0 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (0 stiahnutí) zverejňovanie23.11.2020
Faktúry 2020/9 (2 stiahnutia) zverejňovanie-faktúry16.11.2020
Kúpna zmluva - Rajčan (27 stiahnutí) kúpna zmluva28.9.2020
Faktúry 2020/8 (22 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry22.9.2020
Faktúry 2020/7 (21 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry22.9.2020
Faktúry 2020/6 (43 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/5 (36 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/4 (31 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/3 (32 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/2 (26 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/1 (27 stiahnutí) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2019 (34 stiahnutí) zverejňovanie16.7.2020
Zmluva za poradenské služby - Agroeduka občianske združenie Ing. Milan Michalička (36 stiahnutí) zverejňovanie - zmluvy13.6.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Kalník (42 stiahnutí) zverejňovanie25.5.2020
Zmluva o dielo Teracom - obnova miestnej komunikácie v obci Horný Kalník (36 stiahnutí) zverejňovanie12.5.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (38 stiahnutí) zverejňovanie20.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 11 decembra 2019. (49 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 5. februára 2020. (54 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (51 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
TURVOD - Aktuálna situácia spojená so šírením koronavírusu / COVID-19 / (41 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Harmonogram vývozu odpadu pre Horný Kalník na rok 2020 (49 stiahnutí) zverejňovanie1.1.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (71 stiahnutí) zverejňovanie31.1.2020