Zverejňovanie 2020

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Faktúry 2020/6 (2 stiahnutia) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/5 (1 stiahnutie) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/4 (1 stiahnutie) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/3 (1 stiahnutie) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/2 (1 stiahnutie) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Faktúry 2020/1 (2 stiahnutia) zverejňovanie-faktúry16.7.2020
Záverečný účet obce Horný Kalník za rok 2019 (4 stiahnutia) zverejňovanie16.7.2020
Zmluva za poradenské služby - Agroeduka občianske združenie Ing. Milan Michalička (15 stiahnutí) zverejňovanie - zmluvy13.6.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Kalník (18 stiahnutí) zverejňovanie25.5.2020
Zmluva o dielo Teracom - obnova miestnej komunikácie v obci Horný Kalník (18 stiahnutí) zverejňovanie12.5.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (22 stiahnutí) zverejňovanie20.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 11 decembra 2019. (32 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 5. februára 2020. (33 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (37 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
TURVOD - Aktuálna situácia spojená so šírením koronavírusu / COVID-19 / (27 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Harmonogram vývozu odpadu pre Horný Kalník na rok 2020 (33 stiahnutí) zverejňovanie1.1.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (48 stiahnutí) zverejňovanie31.1.2020