Zverejňovanie 2020

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Zmluva za poradenské služby - Agroeduka občianske združenie Ing. Milan Michalička (5 stiahnutí) zverejňovanie - zmluvy13.6.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Kalník (7 stiahnutí) zverejňovanie25.5.2020
Zmluva o dielo Teracom - obnova miestnej komunikácie v obci Horný Kalník (9 stiahnutí) zverejňovanie12.5.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (13 stiahnutí) zverejňovanie20.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 5. februára 2020. (20 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (21 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
TURVOD - Aktuálna situácia spojená so šírením koronavírusu / COVID-19 / (18 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
UZNESENIE Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Kalník konaného dňa 11 decembra 2019. (23 stiahnutí) zverejňovanie17.3.2020
Harmonogram vývozu odpadu pre Horný Kalník na rok 2020 (22 stiahnutí) zverejňovanie1.1.2020
Rozpočet obce Horný Kalník na roky 2020 – 2022 (38 stiahnutí) zverejňovanie31.1.2020