Úradná tabuľa

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Uznesenie - predaj majetku (5 stiahnutí) samospráva1.10.2018
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Horný Kalník (6 stiahnutí) samospráva12.9.2018
Záverečný účet obce Horný Kalník (35 stiahnutí) samospráva12.3.2018
Oznámenie o začatí územného konania (44 stiahnutí) samospráva22.4.2018
Územný plán Turčianske Jaseno (0 stiahnutí) samospráva2.1.2018
uznesenie obecného zastupiteľstva 8.12.2017 (31 stiahnutí) samospráva8.12.2017
návrh rozpočtu na roky 2018-2020 (32 stiahnutí) samospráva4.12.2017
uznesenie obecného zastupiteľstva 27.11.2017 (0 stiahnutí) samospráva28.11.2017
Uznesenie obecného zastupiteľstva 19.11.2017 (31 stiahnutí) samospráva21.11.2017
Zadanie pre územný plan Horný Kalník (39 stiahnutí) samospráva21.11.2017