Úradná tabuľa

názov
dokumentu
kategória
dokumentu
zverejnené
Záverečný účet obce Horný Kalník (24 stiahnutí) samospráva12.3.2018
Oznámenie o začatí územného konania (30 stiahnutí) samospráva22.4.2018
Územný plán Turčianske Jaseno (0 stiahnutí) samospráva2.1.2018
uznesenie obecného zastupiteľstva 8.12.2017 (18 stiahnutí) samospráva8.12.2017
návrh rozpočtu na roky 2018-2020 (21 stiahnutí) samospráva4.12.2017
uznesenie obecného zastupiteľstva 27.11.2017 (0 stiahnutí) samospráva28.11.2017
Uznesenie obecného zastupiteľstva 19.11.2017 (19 stiahnutí) samospráva21.11.2017
Zadanie pre územný plan Horný Kalník (25 stiahnutí) samospráva21.11.2017