Kontakt

Adresa

Horný Kalník 39
03802
pošta Dražkovce

Telefón

043/4262184
0905 501 132
0905 787 105

E-mail

obechornykalnik@gmail.com

Stránkové dni

streda: 15,00-18,00
štvrtok: 16,00-18,00
piatok: 08,00-10,00

Bankové spojenie

číslo účtu IBAN: SK19 0200 0000 0000 1472 2362
IČO: 00316687
DIČ: 2020594763